hatvanvizbazis.altasystem.hu
  • nor
  • gye
Új Széchenyi Terv

Aktuális

A hatvani vízbázis elemzése keretében az elmúlt hónapokban is zajlottak a munkálatok.

Első lépésként a geofizikai mérések segítségével meghatározták a vízműkutak körül jellemző földtani karakterisztikákat.

Ezt követően kezdődött el a szennyezőforrások feltárása. Ehhez tavaly év végén elkezdték a furatok kialakítását, amelyből a mintavételek történnek.

Az év elején befejeződött a szennyezésfeltárás és a monitoring kutak fúrása, elkészültek tehát a megfigyelő kutak. Az új figyelőkutakat a kivitelezők korláttal elkerítették, kék színűre festették és pirossal írták rá a jelüket. A víz- és iszapminták laboratóriumi vizsgálata és feldolgozása jelenleg is folyamatban van.

Időközben egy új munkafázis is megkezdődött a területen, a "Tartós szivattyúzás és egymásrahatás-vizsgálatok" rész, mely során a hatvani vízbázis vízműkútjaiba és a megfigyelő kutakba vízszintregisztráló műszereket (Dataqua) telepítettek. Ezek a műszerek a vízkitermelés közben több héten keresztül regisztrálják a területen a vízszintváltozás mértékét (leszívást és visszatöltődést) az összes vízmű- és megfigyelőkútban. Ezáltal a kutak és a vízadó rétegek "kommunikálását", egymásra-hatását is vizsgálni lehet.

Ezenkívül megtörtént 25 darab, már meglévő hatvani monitoring kút (vízmű monitoring kút, szennyvíztelep figyelőkútjai, egyéb, a területen található kút) felülvizsgálata, GPS-koordinátáinak bemérése, helyben történő vizsgálatok (pH, vezetőképesség, összes oldott anyag tartalom, talpmélység, nyugalmi vízszint ).

A vízműkutak és az újonnan létesült megfigyelőkutak a geodéziai bemérését elvégezték.

Az egymásrahatás vizsgálatok, valamint a vízjogi üzemelési engedélyeztetés után megkezdődik a hidrodinamikai modell felépítése, melynek eredményei alapján a Biztonságba helyezési terv benyújtásra kerül a Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre.Nyáron megkezdődött a hatvani vízbázis elemzése .pdf

 


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Korszerű vízbázis ellenőrző rendszer a hatvani minőségi vízellátásért

2013 / november / 28

A Hatvanban elhelyezkedő sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálata során kiépült egy olyan korszerű vízbázis ellenőrző rendszer, amely segítségével hosszútávon kontrollálható a területen a talajvíz és rétegvíz minősége. A projekt 100%-os támogatást nyert, így összköltségét, a több mint kilencvenegymillió forintot az Európai Unió Kohéziós Alapja teljes mértékben finanszírozza.

Hatvan Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, így a település támogatást kapott a területén elhelyezkedő sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis diagnosztikai, ellenőrző vizsgálatára

A felszín alatti ivóvízbázis állapotának vizsgálata azért nagyon fontos, hogy minden, a vízmű által ellátott háztartásban tiszta és az uniós normáknak megfelelő legyen az ivóvíz. A projekt legfőbb célja, hogy képet adjon a hatvani vízbázis sérülékenységéről, javaslataival segítsen megóvni a vízbázist attól, hogy a területen található potenciális szennyezések (mezőgazdasági, ipari, infrastrukturális szennyezőforrások) a felszín alatti rétegekbe szivárogva elérjék a vízadó réteget. A felszín alatti vizek elszennyeződése lassú folyamat, azonban kialakulása rendkívül káros lehet.

A hatvani sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis diagnosztikai munkálatai 2011 nyarától 2013 novemberéig tartottak. A hatvani vízbázison végzett diagnosztikai vizsgálatok két fő munkarészből álltak. Az első munkarész a vízbázis állapotának felmérése volt: a szakemberek összegyűjtötték az archív vízföldtani naplókat és meteorológiai adatokat, majd sor került a mintavételi helyszínek és a monitoring kutak helyeinek pontosítására is. A következő lépésben geofizikai mérések segítségével meghatározták a vízműkutak környékének földtani jellemzőit.

Ezt követően feltárták a lehetséges szennyezőforrásokat: furatokból talaj-, illetve vízmintákat vettek, majd kiépítették a megfigyelőkutakat, elkészült a víz-, talaj- és iszapminták laboratóriumi vizsgálata és feldolgozása, illetve sikerült megvizsgálni a sekélyebb és mélyebb vízadó rétegek egymásrahatását.

A második munkarész a vízbázis biztonságba helyezését, védelmét szolgáló intézkedési javaslatok kidolgozása volt az illetékes Felügyelőség számára. A Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre a hidrodinamikai modell eredményei alapján benyújtották a biztonságba helyezési tervet, amely részletesen tartalmazta azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek az egészséges ivóvíz megtartásához. A biztonságba helyezés érvénybelépését a Felügyelőség védőterületi határozatban rögzíti. Ennek várható időpontja 2013 vége.

Hatvanban tehát megvalósultak a hosszútávon biztonságos, minőségi vízellátás műszaki és jogi követelményei. Az emberi tevékenységből származó szennyezések vízminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatása kontrollálhatóvá válik.

Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata
Cím: Hatvan Város Önkormányzata, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
www.hatvanvizbazis.altasystem.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

sajtó közlemény (.pdf)

Töltés...