hatvanvizbazis.altasystem.hu
  • nor
  • gye
Új Széchenyi Terv

Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika

Hatvan város önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, így a település támogatást kapott a területén elhelyezkedő sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis diagnosztikai, ellenőrző vizsgálatára. A vizsgálatok során ellenőrzik a település vízművét ellátó vízbázis összetételét. A kilencvenegymillió forintos beruházást teljes mértékben Európai Uniós forrásból finanszírozzák.

A felszín alatti ivóvízbázis állapotának vizsgálata azért nagyon fontos, mivel csak így lehet biztosítani, hogy minden, a vízmű által ellátott háztartásban tiszta, és az uniós normáknak megfelelő legyen a víz minősége.
A projekt legfőbb célja annak vizsgálata, hogy hatvan ivóvízbázisa mennyire sérülékeny, tehát mennyire károsította azt az ipar és társadalmi fejlődés valamint a mezőgazdasági termelés. Ez azért is fontos, mert a felszín fölötti szennyező forrásoktól csak részben védett a felszín alatti vízkészlet. A szennyező anyagok fokozatosan jutnak a talajba, azon keresztül pedig a vizekbe, végül pedig a kutakba. A felszín alatti vizek elszennyeződése lassú folyamat, azonban kialakulása rendkívül káros lehet.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek elvégzésre:

1.Archív adatok (meteorológiai, vízállás-, vízszint-idősorok, meglévő fúrások rétegsora), térképek, légi fotók beszerzése és rendszerezése, terepbejárás.
2.Szennyezőforrások feltárása fúrásokkal, akkreditált talaj- és vízmintavétellel. Víz és iszapmintavétel a tavakból és a Zagyva folyóból.
3.Vízjogi létesítési és üzemelési engedélyek beszerzése.
4.Négy monitoring kút és hat ideiglenes kút kialakítása.
5.Laboratóriumi vizsgálatok.
6.Geofizikai mérések.
7.Tartós szivattyúzás és egymásrahatás-vizsgálatok a vízmű termelőkútjain és a figyelő kutakban.
8.Automata vízszintregisztráló műszerek telepítése.
9.A vízföldtani paraméterek meghatározása után számítógépes modellezéssel védőidom számítások végzése.
10.A biztonságba helyezési terv és a védőterületi dokumentáció kidolgozása.
11.Térinformatikai feldolgozás.

A projekt eredményeként Hatvanban megvalósul a hosszútávon biztonságos, minőségi vízellátás műszaki és jogi követelménye. Az ipari és mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezések vízminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatása csökkenthető és kontrollálhatóvá válik.

Töltés...